จัดซื้อ-จัดจ้างปีงบประมาณ 2563

กลับไปหน้าหลัก | เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์

  • งานจัดซื้อ
  • งานจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2563

Total 155 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย/โปสเตอร์/แผนผัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่อง AAS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย/โปสเตอร์/แผนผัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย/โปสเตอร์/แผนผัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2562

Total 10 Record : 1 Page : 1