วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 Bulletin of the Department of Medical Sciences
   ISSN 0125-684X
   ISSN 2697-4525 (Online)
Font Size
ติดต่อ

ผู้นิพนธ์ที่ต้องการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้  
ที่อยู่
สำนักงาน :  :
กองบรรณาธิการวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
Ministry of Public Health
88/7 Tivanond Rd., Amphur Muang, Nonthaburi
Post code : 11000
 
Phone & Fax
Tel.  : 66-2951-0000 Ext. 99662
Fax.  : 66-2591-1297 , 0-2589-9869