วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Bulletin of the Department of Medical Sciences. ISSN 0125-684X
Font Size
ติดต่อ

ผู้นิพนธ์ที่ต้องการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้  
ที่อยู่
สำนักงาน :  :
กองบรรณาธิการวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences
Ministry of Public Health.
88/7 Tivanond Rd., Amphur Muang, Nonthaburi
Post code : 11000
 
Phone & Fax
Tel.  : 66-2951-0000 , 0-2589-9850-8 Ext. 99662
Fax.  : 66-2591-1297 , 0-2589-9869