วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Bulletin of the Department of Medical Sciences. ISSN 0125-684X
Font Size
  
 การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแทย์ ทำอย่างไร?
นักวิจัย หรือ ผู้สนใจ สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้ (1) สมัครสมาชิกเว็บไซต์ วารสารกรมิวทยาศาสตร์การแพทย์ (2) ล็อกอินเข้าระบบ (3) สร้างบทความ พร้อมแนบไฟล์เอกสารและไฟล์รูปภาพ ตามคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ (4) คลิกส่งบทความถึงบรรณาธิการ หลังจากนั้น บทความจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และสุดท้าย บรรณาธิการจะส่งอีเมล์แจ้งว่าบทความนั้นได้รับการอนุญาตให้ตีพิมพ์ได้.