วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 Bulletin of the Department of Medical Sciences
   ISSN 0125-684X
   ISSN 2697-4525 (Online)
Font Size
  
 การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำอย่างไร?
นักวิจัย หรือ ผู้สนใจ สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้ (1) สมัครสมาชิกเว็บไซต์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2) ล็อกอินเข้าระบบ (3) สร้างบทความ พร้อมแนบไฟล์เอกสารและไฟล์รูปภาพ ตามคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ (4) คลิกส่งบทความถึงบรรณาธิการ หลังจากนั้น บทความจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และสุดท้าย บรรณาธิการจะส่งอีเมล์แจ้งว่าบทความนั้นได้รับการอนุญาตให้ตีพิมพ์ได้